Privacy Statement

1. INTRODUCTIE
In deze privacy statement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens. Heeft u vragen over de informatie in deze verklaring? Neem dan contact met ons op.

2. TOEPASSING
Deze privacy statement is van toepassing op alle website bezoeken, transacties en overeenkomsten met Landlust B.V. (Restaurant Partycentrum Landlust), vanaf nu Landlust.

Bedrijfsgegevens
Naam: Landlust B.V. (Restaurant Partycentrum Landlust)
Adres: Landlustweg 1, Nieuwdorp
Telefoonnummer: 0113 – 61 25 89
KVK: 22026349
Website: www.landlust.test

De website van Landlust (www.landlust.test) verwerkt privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens. Landlust is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen. Daarnaast leggen we uit voor welk doel we deze gegevens gebruiken.

3. PERSOONSGEGEVENS
Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die direct over een persoon gaan of informatie die naar een persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, postcode, huisnummer, ras, godsdienst, gezondheid etc.

In uw websitebezoek of samenwerking met Landlust zijn deze gegevens niet allemaal relevant. We willen u vragen enkel persoonsgegevens te verstrekken die u noodzakelijk acht voor onze samenwerking.

4. DOELEINDEN
Landlust verzamelt persoonsgegevens via www.landlust.test op een aantal manieren:

1. Via de formulieren op onze website
2. Via de Landlust nieuwsbrief

4.1 FORMULIEREN
De Landlust website is voorzien van een aantal formulieren waar persoonsgegevens verwerkt worden:

– Contactformulier
– Reserveringsformulier
– Aanvraagformulier Dinercheque

Contactformulier

In dit formulier vragen wij u om:
– Uw voornaam,
– Achternaam,
– E-mailadres,
– Telefoonnummer,
– Een bericht.

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. In dit formulier bieden wij u ook aan om aan te melden voor onze nieuwsbrief, deze optie is niet verplicht.

Reserveringsformulier

Het reserveringsformulier wordt gebruikt voor het aanvragen/reserveren van een van onze arrangementen, feesten en partijen en/of onze zakelijke diensten. In dit formulier vragen we u om:
– Uw voornaam,
– achternaam,
– e-mailadres,
– telefoonnummer,
– aantal personen,
– verzoek voor datum,
– aanvullende informatie (een bericht).

Met het reserveringsformulier kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen voor een van onze arrangementen, feesten en partijen en/of onze zakelijke diensten. De gegevens die we verzamelen met het contactformulier gebruiken we om uw vraag te beantwoorden. Dit doen we per e-mail of telefonisch. In dit formulier bieden wij u ook aan om aan te melden voor onze nieuwsbrief, deze optie is niet verplicht.

Aanvraagformulier Dinercheque

In dit formulier vragen we u om:
– Uw voornaam,
– telefoonnummer,
– e-mailadres,
– adres,
– postcode,
– plaatsnaam.

Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken wij om contact met u op te nemen. Uw adres, postcode en plaatsnaam gebruiken wij om de cadeaubon naar u toe te sturen. In dit formulier bieden wij u ook aan om aan te melden voor onze nieuwsbrief, deze optie is niet verplicht.

De gegevens die u invoert worden beperkte tijd door ons bewaard. Bij vervolgvragen kunnen we deze gegevens gemakkelijk benaderen wanneer het nog in ons systeem staat. Ook kunnen we aan de hand van de vragen en antwoorden onze medewerkers trainen om vragen beter te kunnen behandelen. We bewaren de ingevulde gegevens maximaal zes maanden nadat u ze ingevoerd hebt.

4.2 NIEUWSBRIEF

Op de website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Landlust. Deze nieuwsbrief bevat informatie over de producten en diensten van Landlust.

Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief komt uw e-mailadres op de lijst te staan waarnaar we de Landlust nieuwsbrief versturen. Elke nieuwsbrief die we versturen is voorzien van een knop waarop u zich uit kunt schrijven. Nadat u op deze knop hebt geklikt krijgt uw mailadres het label ‘unsubscribed’ en zult u de nieuwsbrief niet meer ontvangen. We bewaren uw mailadres nog wel 3 maanden nadat uw zich heeft uitgeschreven, zodat we nog toegang hebben tot de statistieken die we verzameld hebben, bijvoorbeeld de reden waarom u de nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen. Deze statistieken gebruiken we om onze nieuwsbrief te verbeteren.

5. VERSTREKKING AAN DERDEN

We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden (bedrijven of instellingen) als dat wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld wanneer de politie dit eist bij een vermoeden van een misdrijf.

Landlust werkt samen met subverwerkers, bijv. onze websitebeheerder. De partners waarmee we werken kunnen uw persoonsgegevens of die van uw klanten onder ogen krijgen. Het samenwerken met deze subverwerkers is voor Landlust essentieel in onze dienstverlening. Om ervoor te zorgen dat deze subverwerkers correct met deze data omgaan, heeft Landlust zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten met onze leveranciers.

Op de Landlust website staan links naar social media pagina’s. Als u op deze links klikt, verzamelen deze social media aanbieders wellicht persoonsgegevens. Deze verklaring is alleen van toepassing op www.landlust.test. Wij kunnen niet garanderen dat andere partijen nauwkeurig met uw persoonsgegevens omgaan.

6. INZAGE, WIJZIGING OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Wilt u iets weten over de persoonsgegevens die we van u verzameld hebben? Neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onder punt 2 van deze privacy statement. Voor wat betreft uw persoonsgegevens mag u ons altijd vragen om:

  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van u hebben.
  • Uitleg over de persoonsgegevens die we van u hebben en wat we daarmee doen.
  • Uw persoonsgegevens aan te passen als deze incorrect zijn.
  • Uw persoonsgegevens te verwijderen als deze bijv. niet correct of verouderd zijn.

Daarnaast mag u te allen tijde uw toestemming om uw persoonsgegevens te bewaren en verwerken intrekken of bezwaar maken tegen hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

7. BEWAREN VAN GEGEVENS
Landlust bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn verwijderen we deze.

8. BEVEILIGING
Landlust treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.

  • De toegang tot persoonsgegevens wordt altijd afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • Persoonsgegevens worden na ontvangst opgeslagen op een afgeschermd systeem dat enkel toegankelijk is voor medewerkers van Landlust.
  • Het personeel van Landlust gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
  • Landlust maakt gebruik van een SSL-certificaat (secure socket layer).
  • Landlust registreert alle opvragingen van persoonsgegevens.

9. KLACHTEN
Hebt u een klacht over de manier waarop Landlust met uw privacy omgaat? Neem dan allereerst contact met ons op. We zullen uw klacht aanhoren en behandelen. Stel dat u vervolgens van mening bent dat we er samen niet ‘uitkomen’, kunt u altijd een tip sturen naar de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons) of naar de rechter stappen.

Vragen over deze privacy policy? Neem contact met ons op.